/[volute]/trunk/projects/dm/STC/model/meas/stc_meas_alt_2.0_uml2p4p1.xmi
ViewVC logotype

Diff of /trunk/projects/dm/STC/model/meas/stc_meas_alt_2.0_uml2p4p1.xmi

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 4739 by mdittmar, Wed Feb 7 20:46:29 2018 UTC revision 4740 by mdittmar, Wed Feb 7 22:00:25 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xmi:XMI xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:IVOA_UML_Profile="http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_PParywxHEeichvtWZNRlzg/0" xmlns:default="http:///schemas/default/_PQAgsAxHEeichvtWZNRlzg/0" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:uml="http://www.omg.org/spec/UML/20100901" xmi:version="2.1" xsi:schemaLocation="http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML http://schema.omg.org/spec/UML/20100901 http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_PParywxHEeichvtWZNRlzg/0 IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_PQUCtwxHEeichvtWZNRlzg http:///schemas/default/_PQAgsAxHEeichvtWZNRlzg/0 default.profile.xmi#_PacPFwxHEeichvtWZNRlzg">  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xmi:XMI xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:IVOA_UML_Profile="http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_FoyuywxSEeichvtWZNRlzg/0" xmlns:default="http:///schemas/default/_FpPZwAxSEeichvtWZNRlzg/0" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:uml="http://www.omg.org/spec/UML/20100901" xmi:version="2.1" xsi:schemaLocation="http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML http://schema.omg.org/spec/UML/20100901 http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_FoyuywxSEeichvtWZNRlzg/0 IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_FqbslwxSEeichvtWZNRlzg http:///schemas/default/_FpPZwAxSEeichvtWZNRlzg/0 default.profile.xmi#_F03a9wxSEeichvtWZNRlzg">
2    <uml:Model xmi:id="_PPaq0AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas">    <uml:Model xmi:id="_Foyt0AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas">
3      <eAnnotations xmi:id="_PPaq0QxHEeichvtWZNRlzg" source="Objing">      <eAnnotations xmi:id="_Foyt0QxSEeichvtWZNRlzg" source="Objing">
4        <contents xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PPaq0gxHEeichvtWZNRlzg" name="exporterVersion">        <contents xmi:type="uml:Property" xmi:id="_Foyt0gxSEeichvtWZNRlzg" name="exporterVersion">
5          <defaultValue xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq0wxHEeichvtWZNRlzg" value="3.0.0"/>          <defaultValue xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt0wxSEeichvtWZNRlzg" value="3.0.0"/>
6        </contents>        </contents>
7      </eAnnotations>      </eAnnotations>
8      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq1AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PParsQxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt1AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyusQxSEeichvtWZNRlzg">
9        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq1QxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:GenericCoordValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt1QxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:GenericCoordValue"/>
10      </ownedRule>      </ownedRule>
11      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq1gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_PParsQxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt1gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_FoyusQxSEeichvtWZNRlzg">
12        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq1wxHEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt1wxSEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>
13      </ownedRule>      </ownedRule>
14      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq2AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PPartQxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt2AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyutQxSEeichvtWZNRlzg">
15        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq2QxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.spatial.SpatialCoordValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt2QxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.space.SpatialCoordValue"/>
16      </ownedRule>      </ownedRule>
17      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq2gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_PPartQxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt2gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_FoyutQxSEeichvtWZNRlzg">
18        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq2wxHEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt2wxSEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>
19      </ownedRule>      </ownedRule>
20      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq3AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_PPartwxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt3AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_FoyutwxSEeichvtWZNRlzg">
21        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq3QxHEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error2D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt3QxSEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error2D"/>
22      </ownedRule>      </ownedRule>
23      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq3gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PPartwxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt3gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyutwxSEeichvtWZNRlzg">
24        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq3wxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.spatial.SpatialCoord2D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt3wxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.space.SpatialCoord2D"/>
25      </ownedRule>      </ownedRule>
26      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq4AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PParuQxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt4AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyuuQxSEeichvtWZNRlzg">
27        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq4QxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.spatial.SpatialCoord3D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt4QxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.space.SpatialCoord3D"/>
28      </ownedRule>      </ownedRule>
29      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq4gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_PParuQxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt4gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_FoyuuQxSEeichvtWZNRlzg">
30        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq4wxHEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error3D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt4wxSEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error3D"/>
31      </ownedRule>      </ownedRule>
32      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq5AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PParuwxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt5AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyuuwxSEeichvtWZNRlzg">
33        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq5QxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.spectral.SpectralValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt5QxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.spectral.SpectralValue"/>
34      </ownedRule>      </ownedRule>
35      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq5gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_PParuwxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt5gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_FoyuuwxSEeichvtWZNRlzg">
36        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq5wxHEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt5wxSEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>
37      </ownedRule>      </ownedRule>
38      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq6AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_PParvQxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt6AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_FoyuvQxSEeichvtWZNRlzg">
39        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq6QxHEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt6QxSEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>
40      </ownedRule>      </ownedRule>
41      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq6gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PParwgxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt6gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyuwgxSEeichvtWZNRlzg">
42        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq6wxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.redshift.RedshiftValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt6wxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.redshift.RedshiftValue"/>
43      </ownedRule>      </ownedRule>
44      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq7AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_PParwgxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt7AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_FoyuwgxSEeichvtWZNRlzg">
45        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq7QxHEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt7QxSEeichvtWZNRlzg" value="meas:Error1D"/>
46      </ownedRule>      </ownedRule>
47      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq7gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PParxAxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt7gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyuxAxSEeichvtWZNRlzg">
48        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq7wxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.spatial.SkyCoord"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt7wxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.space.SkyCoord"/>
49      </ownedRule>      </ownedRule>
50      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq8AxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PParxgxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt8AxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyuxgxSEeichvtWZNRlzg">
51        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq8QxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.temporal.TimeOffset"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt8QxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.time.TimeOffset"/>
52      </ownedRule>      </ownedRule>
53      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_PPaq8gxHEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_PParyAxHEeichvtWZNRlzg">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_Foyt8gxSEeichvtWZNRlzg" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_FoyuyAxSEeichvtWZNRlzg">
54        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_PPaq8wxHEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.temporal.TimeStamp"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_Foyt8wxSEeichvtWZNRlzg" value="coords:domain.time.TimeStamp"/>
55      </ownedRule>      </ownedRule>
56      <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_PPaq9AxHEeichvtWZNRlzg" name="Astronomical Measurement Model V2.0 (2017)"/>      <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_Foyt9AxSEeichvtWZNRlzg" name="Astronomical Measurement Model V2.0 (2017)"/>
57      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_PPaq9QxHEeichvtWZNRlzg" name="ivoa">      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_Foyt9QxSEeichvtWZNRlzg" name="ivoa">
58        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" name="real"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" name="real"/>
59        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq9wxHEeichvtWZNRlzg" name="datetime"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt9wxSEeichvtWZNRlzg" name="datetime"/>
60        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq-AxHEeichvtWZNRlzg" name="anyURI">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt-AxSEeichvtWZNRlzg" name="anyURI">
61          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PPaq-QxHEeichvtWZNRlzg" general="_PPaq-gxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_Foyt-QxSEeichvtWZNRlzg" general="_Foyt-gxSEeichvtWZNRlzg"/>
62        </packagedElement>        </packagedElement>
63        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq-gxHEeichvtWZNRlzg" name="string"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt-gxSEeichvtWZNRlzg" name="string"/>
64        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq-wxHEeichvtWZNRlzg" name="nonnegativeInteger"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt-wxSEeichvtWZNRlzg" name="nonnegativeInteger"/>
65        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq_AxHEeichvtWZNRlzg" name="boolean"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt_AxSEeichvtWZNRlzg" name="boolean"/>
66        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq_QxHEeichvtWZNRlzg" name="integer"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt_QxSEeichvtWZNRlzg" name="integer"/>
67        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PPaq_gxHEeichvtWZNRlzg" name="rational">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_Foyt_gxSEeichvtWZNRlzg" name="rational">
68          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PPaq_wxHEeichvtWZNRlzg" name="numerator" visibility="public" type="_PPaq_QxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_Foyt_wxSEeichvtWZNRlzg" name="numerator" visibility="public" type="_Foyt_QxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
69          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParAAxHEeichvtWZNRlzg" name="denominator" visibility="public" type="_PPaq-wxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuAAxSEeichvtWZNRlzg" name="denominator" visibility="public" type="_Foyt-wxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
70        </packagedElement>        </packagedElement>
71        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParAQxHEeichvtWZNRlzg" name="complex">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuAQxSEeichvtWZNRlzg" name="complex">
72          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParAgxHEeichvtWZNRlzg" name="re" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuAgxSEeichvtWZNRlzg" name="re" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
73          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParAwxHEeichvtWZNRlzg" name="im" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuAwxSEeichvtWZNRlzg" name="im" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
74        </packagedElement>        </packagedElement>
75        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_PParBAxHEeichvtWZNRlzg" name="IVOA Base Types V1.0 (2016)"/>        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_FoyuBAxSEeichvtWZNRlzg" name="IVOA Base Types V1.0 (2016)"/>
76        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParBQxHEeichvtWZNRlzg" name="Unit">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuBQxSEeichvtWZNRlzg" name="Unit">
77          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParBgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PPaq-gxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuBgxSEeichvtWZNRlzg" general="_Foyt-gxSEeichvtWZNRlzg"/>
78        </packagedElement>        </packagedElement>
79        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParBwxHEeichvtWZNRlzg" name="Quantity" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuBwxSEeichvtWZNRlzg" name="Quantity" isAbstract="true">
80          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParCAxHEeichvtWZNRlzg" name="unit" visibility="public" type="_PParBQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuCAxSEeichvtWZNRlzg" name="unit" visibility="public" type="_FoyuBQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
81            <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParCQxHEeichvtWZNRlzg"/>            <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuCQxSEeichvtWZNRlzg"/>
82          </ownedAttribute>          </ownedAttribute>
83        </packagedElement>        </packagedElement>
84        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParCgxHEeichvtWZNRlzg" name="IntegerQuantity">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuCgxSEeichvtWZNRlzg" name="IntegerQuantity">
85          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParCwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParBwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuCwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuBwxSEeichvtWZNRlzg"/>
86          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParDAxHEeichvtWZNRlzg" name="value" visibility="public" type="_PPaq_QxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuDAxSEeichvtWZNRlzg" name="value" visibility="public" type="_Foyt_QxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
87        </packagedElement>        </packagedElement>
88        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" name="RealQuantity">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" name="RealQuantity">
89          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParDgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParBwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuDgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuBwxSEeichvtWZNRlzg"/>
90          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParDwxHEeichvtWZNRlzg" name="value" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuDwxSEeichvtWZNRlzg" name="value" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
91        </packagedElement>        </packagedElement>
92        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParEAxHEeichvtWZNRlzg" name="DateTimeQuantity">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuEAxSEeichvtWZNRlzg" name="DateTimeQuantity">
93          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParEQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParBwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuEQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuBwxSEeichvtWZNRlzg"/>
94          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParEgxHEeichvtWZNRlzg" name="value" visibility="public" type="_PPaq9wxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuEgxSEeichvtWZNRlzg" name="value" visibility="public" type="_Foyt9wxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
95        </packagedElement>        </packagedElement>
96      </packagedElement>      </packagedElement>
97      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_PParEwxHEeichvtWZNRlzg" name="coords">      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_FoyuEwxSEeichvtWZNRlzg" name="coords">
98        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParFAxHEeichvtWZNRlzg" name="PixelIndex">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuFAxSEeichvtWZNRlzg" name="PixelIndex">
99          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParFQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParKgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuFQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuKgxSEeichvtWZNRlzg"/>
100        </packagedElement>        </packagedElement>
101        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParFgxHEeichvtWZNRlzg" name="SpatialCoordValue">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuFgxSEeichvtWZNRlzg" name="SpatialCoordValue">
102          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParFwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParKAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuFwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuKAxSEeichvtWZNRlzg"/>
103        </packagedElement>        </packagedElement>
104        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParGAxHEeichvtWZNRlzg" name="SpectralValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuGAxSEeichvtWZNRlzg" name="SpectralValue" isAbstract="true">
105          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParGQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParKAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuGQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuKAxSEeichvtWZNRlzg"/>
106        </packagedElement>        </packagedElement>
107        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParGgxHEeichvtWZNRlzg" name="TimeStamp" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuGgxSEeichvtWZNRlzg" name="TimeStamp" isAbstract="true">
108          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParGwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParJQxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuGwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuJQxSEeichvtWZNRlzg"/>
109        </packagedElement>        </packagedElement>
110        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParHAxHEeichvtWZNRlzg" name="PolCoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuHAxSEeichvtWZNRlzg" name="PolCoordValue" isAbstract="true">
111          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParHQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParIwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuHQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuIwxSEeichvtWZNRlzg"/>
112        </packagedElement>        </packagedElement>
113        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParHgxHEeichvtWZNRlzg" name="GenericCoordValue">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuHgxSEeichvtWZNRlzg" name="GenericCoordValue">
114          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParHwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParKAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuHwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuKAxSEeichvtWZNRlzg"/>
115        </packagedElement>        </packagedElement>
116        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParIAxHEeichvtWZNRlzg" name="RedshiftValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuIAxSEeichvtWZNRlzg" name="RedshiftValue" isAbstract="true">
117          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParIQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParKAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuIQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuKAxSEeichvtWZNRlzg"/>
118        </packagedElement>        </packagedElement>
119        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_PParIgxHEeichvtWZNRlzg" name="Astronomical Coordinates and Systems model V2.0 (2016)"/>        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_FoyuIgxSEeichvtWZNRlzg" name="Astronomical Coordinates and Systems model V2.0 (2016)"/>
120        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParIwxHEeichvtWZNRlzg" name="CoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuIwxSEeichvtWZNRlzg" name="CoordValue" isAbstract="true">
121          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParJAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParJQxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuJAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuJQxSEeichvtWZNRlzg"/>
122        </packagedElement>        </packagedElement>
123        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParJQxHEeichvtWZNRlzg" name="Coordinate" isAbstract="true"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuJQxSEeichvtWZNRlzg" name="Coordinate" isAbstract="true"/>
124        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParJgxHEeichvtWZNRlzg" name="CompositeCoordinate" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuJgxSEeichvtWZNRlzg" name="CompositeCoordinate" isAbstract="true">
125          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParJwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParJQxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuJwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuJQxSEeichvtWZNRlzg"/>
126        </packagedElement>        </packagedElement>
127        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParKAxHEeichvtWZNRlzg" name="PhysicalCoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuKAxSEeichvtWZNRlzg" name="PhysicalCoordValue" isAbstract="true">
128          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParKQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParIwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuKQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuIwxSEeichvtWZNRlzg"/>
129        </packagedElement>        </packagedElement>
130        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParKgxHEeichvtWZNRlzg" name="BinnedCoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuKgxSEeichvtWZNRlzg" name="BinnedCoordValue" isAbstract="true">
131          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParKwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParIwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuKwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuIwxSEeichvtWZNRlzg"/>
132        </packagedElement>        </packagedElement>
133        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParLAxHEeichvtWZNRlzg" name="SpatialCoord" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuLAxSEeichvtWZNRlzg" name="SpatialCoord" isAbstract="true">
134          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParLQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParJgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuLQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuJgxSEeichvtWZNRlzg"/>
135        </packagedElement>        </packagedElement>
136        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParLgxHEeichvtWZNRlzg" name="SkyCoord" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuLgxSEeichvtWZNRlzg" name="SkyCoord" isAbstract="true">
137          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParLwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParJQxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuLwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuJQxSEeichvtWZNRlzg"/>
138        </packagedElement>        </packagedElement>
139        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_PParMAxHEeichvtWZNRlzg" name="TimeOffset">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_FoyuMAxSEeichvtWZNRlzg" name="TimeOffset">
140          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParMQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParKAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuMQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuKAxSEeichvtWZNRlzg"/>
141        </packagedElement>        </packagedElement>
142        <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParMgxHEeichvtWZNRlzg" name="CoordFrame" isAbstract="true"/>        <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuMgxSEeichvtWZNRlzg" name="CoordFrame" isAbstract="true"/>
143      </packagedElement>      </packagedElement>
144      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParMwxHEeichvtWZNRlzg" name="CoordMeasure" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuMwxSEeichvtWZNRlzg" name="CoordMeasure" isAbstract="true">
145        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParNAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParygxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuNAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuygxSEeichvtWZNRlzg"/>
146        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParNQxHEeichvtWZNRlzg" name="error" visibility="public" type="_PParOgxHEeichvtWZNRlzg" aggregation="composite" association="_PParOAxHEeichvtWZNRlzg">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuNQxSEeichvtWZNRlzg" name="error" visibility="public" type="_FoyuOgxSEeichvtWZNRlzg" aggregation="composite" association="_FoyuOAxSEeichvtWZNRlzg">
147          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParNgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuNgxSEeichvtWZNRlzg"/>
148        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
149        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParNwxHEeichvtWZNRlzg" name="coord" visibility="public" type="_PParJQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuNwxSEeichvtWZNRlzg" name="coord" visibility="public" type="_FoyuJQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
150      </packagedElement>      </packagedElement>
151      <packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="_PParOAxHEeichvtWZNRlzg" memberEnd="_PParNQxHEeichvtWZNRlzg _PParOQxHEeichvtWZNRlzg">      <packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="_FoyuOAxSEeichvtWZNRlzg" memberEnd="_FoyuNQxSEeichvtWZNRlzg _FoyuOQxSEeichvtWZNRlzg">
152        <ownedEnd xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParOQxHEeichvtWZNRlzg" visibility="public" type="_PParMwxHEeichvtWZNRlzg" association="_PParOAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <ownedEnd xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuOQxSEeichvtWZNRlzg" visibility="public" type="_FoyuMwxSEeichvtWZNRlzg" association="_FoyuOAxSEeichvtWZNRlzg"/>
153      </packagedElement>      </packagedElement>
154      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParOgxHEeichvtWZNRlzg" name="Error" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuOgxSEeichvtWZNRlzg" name="Error" isAbstract="true"/>
155      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParOwxHEeichvtWZNRlzg" name="BasicError1D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuOwxSEeichvtWZNRlzg" name="Error1D" isAbstract="true">
156        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParPAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParOgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuPAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuOgxSEeichvtWZNRlzg"/>
157        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParPQxHEeichvtWZNRlzg" name="statError" visibility="public" type="_PParVAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuPQxSEeichvtWZNRlzg" name="statError" visibility="public" type="_FoyuVAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
158          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParPgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuPgxSEeichvtWZNRlzg"/>
159        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
160        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParPwxHEeichvtWZNRlzg" name="sysError" visibility="public" type="_PParVAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuPwxSEeichvtWZNRlzg" name="sysError" visibility="public" type="_FoyuVAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
161          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParQAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuQAxSEeichvtWZNRlzg"/>
162        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
163        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParQQxHEeichvtWZNRlzg" name="ranError" visibility="public" type="_PParVAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuQQxSEeichvtWZNRlzg" name="ranError" visibility="public" type="_FoyuVAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
164          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParQgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuQgxSEeichvtWZNRlzg"/>
165        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
166      </packagedElement>      </packagedElement>
167      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParQwxHEeichvtWZNRlzg" name="BasicError2D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuQwxSEeichvtWZNRlzg" name="Error2D" isAbstract="true">
168        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParRAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParOgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuRAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuOgxSEeichvtWZNRlzg"/>
169        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParRQxHEeichvtWZNRlzg" name="statError" visibility="public" type="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuRQxSEeichvtWZNRlzg" name="statError" visibility="public" type="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
170          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParRgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuRgxSEeichvtWZNRlzg"/>
171        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
172        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParRwxHEeichvtWZNRlzg" name="sysError" visibility="public" type="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuRwxSEeichvtWZNRlzg" name="sysError" visibility="public" type="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
173          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParSAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuSAxSEeichvtWZNRlzg"/>
174        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
175        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParSQxHEeichvtWZNRlzg" name="ranError" visibility="public" type="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuSQxSEeichvtWZNRlzg" name="ranError" visibility="public" type="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
176          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParSgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuSgxSEeichvtWZNRlzg"/>
177        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
178      </packagedElement>      </packagedElement>
179      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParSwxHEeichvtWZNRlzg" name="BasicError3D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuSwxSEeichvtWZNRlzg" name="Error3D" isAbstract="true">
180        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParTAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParOgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuTAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuOgxSEeichvtWZNRlzg"/>
181        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParTQxHEeichvtWZNRlzg" name="statError" visibility="public" type="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuTQxSEeichvtWZNRlzg" name="statError" visibility="public" type="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
182          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParTgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuTgxSEeichvtWZNRlzg"/>
183        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
184        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParTwxHEeichvtWZNRlzg" name="sysError" visibility="public" type="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuTwxSEeichvtWZNRlzg" name="sysError" visibility="public" type="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
185          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParUAxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuUAxSEeichvtWZNRlzg"/>
186        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
187        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParUQxHEeichvtWZNRlzg" name="ranError" visibility="public" type="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuUQxSEeichvtWZNRlzg" name="ranError" visibility="public" type="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
188          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParUgxHEeichvtWZNRlzg"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuUgxSEeichvtWZNRlzg"/>
189        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
190      </packagedElement>      </packagedElement>
191      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParUwxHEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuUwxSEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty" isAbstract="true"/>
192      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParVAxHEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty1D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuVAxSEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty1D" isAbstract="true">
193        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParVQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParUwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuVQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuUwxSEeichvtWZNRlzg"/>
194      </packagedElement>      </packagedElement>
195      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty2D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty2D" isAbstract="true">
196        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParVwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParUwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuVwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuUwxSEeichvtWZNRlzg"/>
197      </packagedElement>      </packagedElement>
198      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty3D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg" name="Uncertainty3D" isAbstract="true">
199        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParWQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParUwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuWQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuUwxSEeichvtWZNRlzg"/>
200      </packagedElement>      </packagedElement>
201      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParWgxHEeichvtWZNRlzg" name="Symmetrical1D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuWgxSEeichvtWZNRlzg" name="Symmetrical1D">
202        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParWwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuWwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVAxSEeichvtWZNRlzg"/>
203        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParXAxHEeichvtWZNRlzg" name="radius" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuXAxSEeichvtWZNRlzg" name="radius" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
204      </packagedElement>      </packagedElement>
205      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParXQxHEeichvtWZNRlzg" name="Asymmetrical1D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuXQxSEeichvtWZNRlzg" name="Asymmetrical1D">
206        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParXgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuXgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVAxSEeichvtWZNRlzg"/>
207        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParXwxHEeichvtWZNRlzg" name="plus" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuXwxSEeichvtWZNRlzg" name="plus" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
208        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParYAxHEeichvtWZNRlzg" name="minus" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuYAxSEeichvtWZNRlzg" name="minus" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
209      </packagedElement>      </packagedElement>
210      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParYQxHEeichvtWZNRlzg" name="Bounds1D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuYQxSEeichvtWZNRlzg" name="Bounds1D">
211        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParYgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuYgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVAxSEeichvtWZNRlzg"/>
212        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParYwxHEeichvtWZNRlzg" name="loLimit" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuYwxSEeichvtWZNRlzg" name="loLimit" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
213        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParZAxHEeichvtWZNRlzg" name="hiLimit" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuZAxSEeichvtWZNRlzg" name="hiLimit" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
214      </packagedElement>      </packagedElement>
215      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParZQxHEeichvtWZNRlzg" name="Symmetrical2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuZQxSEeichvtWZNRlzg" name="Symmetrical2D">
216        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParZgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuZgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg"/>
217        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParZwxHEeichvtWZNRlzg" name="radius" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuZwxSEeichvtWZNRlzg" name="radius" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
218      </packagedElement>      </packagedElement>
219      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParaAxHEeichvtWZNRlzg" name="Asymmetrical2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuaAxSEeichvtWZNRlzg" name="Asymmetrical2D">
220        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParaQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuaQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg"/>
221        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParagxHEeichvtWZNRlzg" name="plus" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuagxSEeichvtWZNRlzg" name="plus" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
222          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParawxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyuawxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
223          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParbAxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyubAxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
224        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
225        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParbQxHEeichvtWZNRlzg" name="minus" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyubQxSEeichvtWZNRlzg" name="minus" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
226          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParbgxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyubgxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
227          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParbwxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyubwxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
228        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
229      </packagedElement>      </packagedElement>
230      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParcAxHEeichvtWZNRlzg" name="Bounds2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyucAxSEeichvtWZNRlzg" name="Bounds2D">
231        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParcQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyucQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg"/>
232        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParcgxHEeichvtWZNRlzg" name="loLimit" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyucgxSEeichvtWZNRlzg" name="loLimit" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
233          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParcwxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyucwxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
234          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PPardAxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyudAxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
235        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
236        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PPardQxHEeichvtWZNRlzg" name="hiLimit" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyudQxSEeichvtWZNRlzg" name="hiLimit" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
237          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PPardgxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyudgxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
238          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PPardwxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyudwxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
239        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
240      </packagedElement>      </packagedElement>
241      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PPareAxHEeichvtWZNRlzg" name="Symmetrical3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyueAxSEeichvtWZNRlzg" name="Symmetrical3D">
242        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PPareQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyueQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg"/>
243        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParegxHEeichvtWZNRlzg" name="radius" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuegxSEeichvtWZNRlzg" name="radius" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
244      </packagedElement>      </packagedElement>
245      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParewxHEeichvtWZNRlzg" name="Asymmetrical3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuewxSEeichvtWZNRlzg" name="Asymmetrical3D">
246        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParfAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyufAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg"/>
247        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParfQxHEeichvtWZNRlzg" name="plus" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyufQxSEeichvtWZNRlzg" name="plus" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
248          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParfgxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyufgxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
249          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParfwxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyufwxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
250        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
251        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PPargAxHEeichvtWZNRlzg" name="minus" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyugAxSEeichvtWZNRlzg" name="minus" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
252          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PPargQxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyugQxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
253          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParggxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuggxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
254        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
255      </packagedElement>      </packagedElement>
256      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PPargwxHEeichvtWZNRlzg" name="Bounds3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyugwxSEeichvtWZNRlzg" name="Bounds3D">
257        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParhAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuhAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg"/>
258        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParhQxHEeichvtWZNRlzg" name="loLimit" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuhQxSEeichvtWZNRlzg" name="loLimit" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
259          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParhgxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyuhgxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
260          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParhwxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuhwxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
261        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
262        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PPariAxHEeichvtWZNRlzg" name="hiLimit" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuiAxSEeichvtWZNRlzg" name="hiLimit" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
263          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PPariQxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyuiQxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
264          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParigxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyuigxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
265        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
266      </packagedElement>      </packagedElement>
267      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PPariwxHEeichvtWZNRlzg" name="Ellipse">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuiwxSEeichvtWZNRlzg" name="Ellipse">
268        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParjAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyujAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg"/>
269        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParjQxHEeichvtWZNRlzg" name="semiAxis" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyujQxSEeichvtWZNRlzg" name="semiAxis" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
270          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParjgxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyujgxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
271          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParjwxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyujwxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
272        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
273        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParkAxHEeichvtWZNRlzg" name="posAngle" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyukAxSEeichvtWZNRlzg" name="posAngle" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
274      </packagedElement>      </packagedElement>
275      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParkQxHEeichvtWZNRlzg" name="Ellipsoid">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyukQxSEeichvtWZNRlzg" name="Ellipsoid">
276        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParkgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyukgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg"/>
277        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParkwxHEeichvtWZNRlzg" name="semiAxis" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyukwxSEeichvtWZNRlzg" name="semiAxis" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
278          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParlAxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyulAxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
279          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParlQxHEeichvtWZNRlzg" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyulQxSEeichvtWZNRlzg" value="3"/>
280        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
281        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParlgxHEeichvtWZNRlzg" name="posAngle" visibility="public" type="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyulgxSEeichvtWZNRlzg" name="posAngle" visibility="public" type="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false">
282          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_PParlwxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_FoyulwxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
283          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_PParmAxHEeichvtWZNRlzg" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_FoyumAxSEeichvtWZNRlzg" value="2"/>
284        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
285      </packagedElement>      </packagedElement>
286      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParmQxHEeichvtWZNRlzg" name="Matrix" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyumQxSEeichvtWZNRlzg" name="Matrix" isAbstract="true"/>
287      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParmgxHEeichvtWZNRlzg" name="Matrix2x2">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyumgxSEeichvtWZNRlzg" name="Matrix2x2">
288        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParmwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParmQxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyumwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyumQxSEeichvtWZNRlzg"/>
289        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParnAxHEeichvtWZNRlzg" name="m11" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyunAxSEeichvtWZNRlzg" name="m11" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
290        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParnQxHEeichvtWZNRlzg" name="m12" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyunQxSEeichvtWZNRlzg" name="m12" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
291        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParngxHEeichvtWZNRlzg" name="m21" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyungxSEeichvtWZNRlzg" name="m21" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
292        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParnwxHEeichvtWZNRlzg" name="m22" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyunwxSEeichvtWZNRlzg" name="m22" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
293      </packagedElement>      </packagedElement>
294      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParoAxHEeichvtWZNRlzg" name="Matrix3x3">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuoAxSEeichvtWZNRlzg" name="Matrix3x3">
295        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParoQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParmQxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuoQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyumQxSEeichvtWZNRlzg"/>
296        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParogxHEeichvtWZNRlzg" name="m11" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuogxSEeichvtWZNRlzg" name="m11" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
297        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParowxHEeichvtWZNRlzg" name="m12" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuowxSEeichvtWZNRlzg" name="m12" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
298        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParpAxHEeichvtWZNRlzg" name="m13" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyupAxSEeichvtWZNRlzg" name="m13" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
299        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParpQxHEeichvtWZNRlzg" name="m21" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyupQxSEeichvtWZNRlzg" name="m21" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
300        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParpgxHEeichvtWZNRlzg" name="m22" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyupgxSEeichvtWZNRlzg" name="m22" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
301        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParpwxHEeichvtWZNRlzg" name="m23" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyupwxSEeichvtWZNRlzg" name="m23" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
302        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParqAxHEeichvtWZNRlzg" name="m31" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuqAxSEeichvtWZNRlzg" name="m31" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
303        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParqQxHEeichvtWZNRlzg" name="m32" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuqQxSEeichvtWZNRlzg" name="m32" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
304        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParqgxHEeichvtWZNRlzg" name="m33" visibility="public" type="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuqgxSEeichvtWZNRlzg" name="m33" visibility="public" type="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
305      </packagedElement>      </packagedElement>
306      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParqwxHEeichvtWZNRlzg" name="CovarianceMatrix2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyuqwxSEeichvtWZNRlzg" name="CovarianceMatrix2D">
307        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParrAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParVgxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyurAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuVgxSEeichvtWZNRlzg"/>
308        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParrQxHEeichvtWZNRlzg" name="matrix" visibility="public" type="_PParmgxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyurQxSEeichvtWZNRlzg" name="matrix" visibility="public" type="_FoyumgxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
309      </packagedElement>      </packagedElement>
310      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_PParrgxHEeichvtWZNRlzg" name="CovarianceMatrix3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_FoyurgxSEeichvtWZNRlzg" name="CovarianceMatrix3D">
311        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParrwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParWAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyurwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuWAxSEeichvtWZNRlzg"/>
312        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParsAxHEeichvtWZNRlzg" name="matrix" visibility="public" type="_PParoAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyusAxSEeichvtWZNRlzg" name="matrix" visibility="public" type="_FoyuoAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
313      </packagedElement>      </packagedElement>
314      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParsQxHEeichvtWZNRlzg" name="GenericCoordMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyusQxSEeichvtWZNRlzg" name="GenericCoordMeasure">
315        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParsgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParMwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyusgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuMwxSEeichvtWZNRlzg"/>
316      </packagedElement>      </packagedElement>
317      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParswxHEeichvtWZNRlzg" name="Position" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuswxSEeichvtWZNRlzg" name="Position" isAbstract="true">
318        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PPartAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParMwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyutAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuMwxSEeichvtWZNRlzg"/>
319      </packagedElement>      </packagedElement>
320      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PPartQxHEeichvtWZNRlzg" name="Position1D">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyutQxSEeichvtWZNRlzg" name="Position1D">
321        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PPartgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParswxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyutgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuswxSEeichvtWZNRlzg"/>
322      </packagedElement>      </packagedElement>
323      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PPartwxHEeichvtWZNRlzg" name="Position2D">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyutwxSEeichvtWZNRlzg" name="Position2D">
324        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParuAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParswxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuuAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuswxSEeichvtWZNRlzg"/>
325      </packagedElement>      </packagedElement>
326      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParuQxHEeichvtWZNRlzg" name="Position3D">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuuQxSEeichvtWZNRlzg" name="Position3D">
327        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParugxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParswxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuugxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuswxSEeichvtWZNRlzg"/>
328      </packagedElement>      </packagedElement>
329      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParuwxHEeichvtWZNRlzg" name="SpectralCoordMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuuwxSEeichvtWZNRlzg" name="SpectralCoordMeasure">
330        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParvAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParMwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuvAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuMwxSEeichvtWZNRlzg"/>
331      </packagedElement>      </packagedElement>
332      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParvQxHEeichvtWZNRlzg" name="TimeMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuvQxSEeichvtWZNRlzg" name="TimeMeasure">
333        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParvgxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParMwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuvgxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuMwxSEeichvtWZNRlzg"/>
334      </packagedElement>      </packagedElement>
335      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParvwxHEeichvtWZNRlzg" name="Polarization">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuvwxSEeichvtWZNRlzg" name="Polarization">
336        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParwAxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParygxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuwAxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuygxSEeichvtWZNRlzg"/>
337        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_PParwQxHEeichvtWZNRlzg" name="coord" visibility="public" type="_PParHAxHEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_FoyuwQxSEeichvtWZNRlzg" name="coord" visibility="public" type="_FoyuHAxSEeichvtWZNRlzg" isUnique="false"/>
338      </packagedElement>      </packagedElement>
339      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParwgxHEeichvtWZNRlzg" name="RedshiftCoordMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuwgxSEeichvtWZNRlzg" name="RedshiftCoordMeasure">
340        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParwwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParMwxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuwwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuMwxSEeichvtWZNRlzg"/>
341      </packagedElement>      </packagedElement>
342      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParxAxHEeichvtWZNRlzg" name="SkyPosition">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuxAxSEeichvtWZNRlzg" name="SkyPosition">
343        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParxQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParswxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuxQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuswxSEeichvtWZNRlzg"/>
344      </packagedElement>      </packagedElement>
345      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParxgxHEeichvtWZNRlzg" name="GenTimeMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuxgxSEeichvtWZNRlzg" name="GenTimeMeasure">
346        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParxwxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParvQxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuxwxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuvQxSEeichvtWZNRlzg"/>
347      </packagedElement>      </packagedElement>
348      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParyAxHEeichvtWZNRlzg" name="StdTimeMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuyAxSEeichvtWZNRlzg" name="StdTimeMeasure">
349        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_PParyQxHEeichvtWZNRlzg" general="_PParvQxHEeichvtWZNRlzg"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_FoyuyQxSEeichvtWZNRlzg" general="_FoyuvQxSEeichvtWZNRlzg"/>
350      </packagedElement>      </packagedElement>
351      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_PParygxHEeichvtWZNRlzg" name="Measure" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_FoyuygxSEeichvtWZNRlzg" name="Measure" isAbstract="true"/>
352      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_PPaq0AxHEeichvtWZNRlzg" xmi:id="_Pj-lkAxHEeichvtWZNRlzg">      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_Foyt0AxSEeichvtWZNRlzg" xmi:id="_F_JYUAxSEeichvtWZNRlzg">
353        <eAnnotations xmi:id="_Pj-lkQxHEeichvtWZNRlzg" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">        <eAnnotations xmi:id="_F_JYUQxSEeichvtWZNRlzg" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">
354          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_PQUCtwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_FqbslwxSEeichvtWZNRlzg"/>
355        </eAnnotations>        </eAnnotations>
356        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_Pj-lkAxHEeichvtWZNRlzg" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_PQUCsAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_F_JYUAxSEeichvtWZNRlzg" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_FqbskAxSEeichvtWZNRlzg"/>
357      </profileApplication>      </profileApplication>
358      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_PPaq0AxHEeichvtWZNRlzg" xmi:id="_Pj-lkgxHEeichvtWZNRlzg">      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_Foyt0AxSEeichvtWZNRlzg" xmi:id="_F_JYUgxSEeichvtWZNRlzg">
359        <eAnnotations xmi:id="_Pj-lkwxHEeichvtWZNRlzg" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">        <eAnnotations xmi:id="_F_JYUwxSEeichvtWZNRlzg" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">
360          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="default.profile.xmi#_PacPFwxHEeichvtWZNRlzg"/>          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="default.profile.xmi#_F03a9wxSEeichvtWZNRlzg"/>
361        </eAnnotations>        </eAnnotations>
362        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_Pj-lkgxHEeichvtWZNRlzg" href="default.profile.xmi#_PacPEAxHEeichvtWZNRlzg"/>        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_F_JYUgxSEeichvtWZNRlzg" href="default.profile.xmi#_F03a8AxSEeichvtWZNRlzg"/>
363      </profileApplication>      </profileApplication>
364    </uml:Model>    </uml:Model>
365    <IVOA_UML_Profile:model xmi:id="_PkIWkAxHEeichvtWZNRlzg" base_Package="_PPaq0AxHEeichvtWZNRlzg" title="Astronomical Measurements Model" version="2.0" authors="Arnold Rots, Mark Cresitello-Dittmar" previousVersion="0.x"/>    <IVOA_UML_Profile:model xmi:id="_F_JYVAxSEeichvtWZNRlzg" base_Package="_Foyt0AxSEeichvtWZNRlzg" title="Astronomical Measurements Model" version="2.0" authors="Arnold Rots, Mark Cresitello-Dittmar" previousVersion="0.x"/>
366    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_PkIWkQxHEeichvtWZNRlzg" base_Package="_PPaq9QxHEeichvtWZNRlzg" name="ivoa" version="1.0" url="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA-v1.0.vo-dml.xml" documentationURL="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA.html"/>    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_F_JYVQxSEeichvtWZNRlzg" base_Package="_Foyt9QxSEeichvtWZNRlzg" name="ivoa" version="1.0" url="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA-v1.0.vo-dml.xml" documentationURL="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA.html"/>
367    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkIWkgxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJUAxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg"/>
368    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkIWkwxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq9gxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="real"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJUQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt9gxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="real"/>
369    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkIWlAxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq9wxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq9wxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJUgxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt9wxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt9wxSEeichvtWZNRlzg"/>
370    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkIWlQxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq9wxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="datetime"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJUwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt9wxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="datetime"/>
371    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkIWlgxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq-AxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq-AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJVAxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt-AxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt-AxSEeichvtWZNRlzg"/>
372    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkIWlwxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq-AxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="anyURI"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJVQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt-AxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="anyURI"/>
373    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkIWmAxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq-gxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq-gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJVgxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt-gxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt-gxSEeichvtWZNRlzg"/>
374    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkIWmQxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq-gxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="string"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJVwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt-gxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="string"/>
375    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkIWmgxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq-wxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq-wxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJWAxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt-wxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt-wxSEeichvtWZNRlzg"/>
376    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRggAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq-wxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="nonnegativeInteger"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJWQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt-wxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="nonnegativeInteger"/>
377    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkRggQxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq_AxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq_AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJWgxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt_AxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt_AxSEeichvtWZNRlzg"/>
378    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgggxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq_AxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="boolean"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJWwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt_AxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="boolean"/>
379    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkRggwxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq_QxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq_QxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJXAxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt_QxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt_QxSEeichvtWZNRlzg"/>
380    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRghAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq_QxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="integer"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJXQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt_QxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="integer"/>
381    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkRghQxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PPaq_gxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PPaq_gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJXgxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_Foyt_gxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_Foyt_gxSEeichvtWZNRlzg"/>
382    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRghgxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PPaq_gxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="rational"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJXwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_Foyt_gxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="rational"/>
383    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkRghwxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PParAQxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PParAQxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJYAxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_FoyuAQxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_FoyuAQxSEeichvtWZNRlzg"/>
384    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgiAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParAQxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="complex"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJYQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuAQxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="complex"/>
385    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_PkRgiQxHEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_PParBQxHEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_PParBQxHEeichvtWZNRlzg"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_F_TJYgxSEeichvtWZNRlzg" base_DataType="_FoyuBQxSEeichvtWZNRlzg" base_PrimitiveType="_FoyuBQxSEeichvtWZNRlzg"/>
386    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgigxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParBQxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="quantity.Unit"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJYwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuBQxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="quantity.Unit"/>
387    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgiwxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParBwxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="Quantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJZAxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuBwxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="Quantity"/>
388    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgjAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParCgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="IntegerQuantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJZQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuCgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="IntegerQuantity"/>
389    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgjQxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParDQxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="RealQuantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJZgxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuDQxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="RealQuantity"/>
390    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgjgxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParEAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="RealQuantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJZwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuEAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="RealQuantity"/>
391    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_PkRgjwxHEeichvtWZNRlzg" base_Package="_PParEwxHEeichvtWZNRlzg" name="coords" version="2.0" url="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords_alt-v2.0.vo-dml.xml" documentationURL="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords_alt-v2.0.html"/>    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_F_TJaAxSEeichvtWZNRlzg" base_Package="_FoyuEwxSEeichvtWZNRlzg" name="coords" version="2.0" url="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords_alt-v2.0.vo-dml.xml" documentationURL="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords_alt-v2.0.html"/>
392    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgkAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParFAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.pixel.PixelIndex"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJaQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuFAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.pixel.PixelIndex"/>
393    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgkQxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParFgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJagxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuFgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoordValue"/>
394    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgkgxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParGAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spectral.SpectralValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJawxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuGAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spectral.SpectralValue"/>
395    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRgkwxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParGgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.temporal.TimeCoord"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_TJbAxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuGgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.temporal.TimeCoord"/>
396    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRglAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParHAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.polarization.PolCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTQAxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuHAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.polarization.PolCoordValue"/>
397    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRglQxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParHgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="GenericCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTQQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuHgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="GenericCoordValue"/>
398    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkRglgxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParIAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.redshift.RedshiftValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTQgxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuIAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.redshift.RedshiftValue"/>
399    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRgAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParIwxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="CoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTQwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuIwxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="CoordValue"/>
400    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRgQxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParJQxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="Coordinate"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTRAxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuJQxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="Coordinate"/>
401    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRggxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParJgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="CompositeCoordinate"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTRQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuJgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="CompositeCoordinate"/>
402    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRgwxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParKAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="PhysicalCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTRgxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuKAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="PhysicalCoordValue"/>
403    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRhAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParKgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="BinnedCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTRwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuKgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="BinnedCoordValue"/>
404    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRhQxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParLAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoord"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTSAxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuLAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoord"/>
405    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRhgxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParLgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spatial.SkyCoord"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTSQxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuLgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.spatial.SkyCoord"/>
406    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRhwxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParMAxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.temporal.TimeOffset"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTSgxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuMAxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="domain.temporal.TimeOffset"/>
407    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_PkbRiAxHEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_PParMgxHEeichvtWZNRlzg" vodmlid="CoordFrame"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_F_cTSwxSEeichvtWZNRlzg" base_NamedElement="_FoyuMgxSEeichvtWZNRlzg" vodmlid="CoordFrame"/>
408    <default:subset xmi:id="_PkbRiQxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq1AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTTAxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt1AxSEeichvtWZNRlzg"/>
409    <default:subset xmi:id="_PkbRigxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq1gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTTQxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt1gxSEeichvtWZNRlzg"/>
410    <default:subset xmi:id="_PkbRiwxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq2AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTTgxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt2AxSEeichvtWZNRlzg"/>
411    <default:subset xmi:id="_PkbRjAxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq2gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTTwxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt2gxSEeichvtWZNRlzg"/>
412    <default:subset xmi:id="_PkbRjQxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq3AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTUAxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt3AxSEeichvtWZNRlzg"/>
413    <default:subset xmi:id="_PkbRjgxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq3gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTUQxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt3gxSEeichvtWZNRlzg"/>
414    <default:subset xmi:id="_PkbRjwxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq4AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTUgxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt4AxSEeichvtWZNRlzg"/>
415    <default:subset xmi:id="_PkbRkAxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq4gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTUwxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt4gxSEeichvtWZNRlzg"/>
416    <default:subset xmi:id="_PkbRkQxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq5AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTVAxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt5AxSEeichvtWZNRlzg"/>
417    <default:subset xmi:id="_PkbRkgxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq5gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTVQxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt5gxSEeichvtWZNRlzg"/>
418    <default:subset xmi:id="_PkbRkwxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq6AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTVgxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt6AxSEeichvtWZNRlzg"/>
419    <default:subset xmi:id="_PkbRlAxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq6gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTVwxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt6gxSEeichvtWZNRlzg"/>
420    <default:subset xmi:id="_PkbRlQxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq7AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTWAxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt7AxSEeichvtWZNRlzg"/>
421    <default:subset xmi:id="_PkbRlgxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq7gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTWQxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt7gxSEeichvtWZNRlzg"/>
422    <default:subset xmi:id="_PkbRlwxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq8AxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTWgxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt8AxSEeichvtWZNRlzg"/>
423    <default:subset xmi:id="_PkbRmAxHEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_PPaq8gxHEeichvtWZNRlzg"/>    <default:subset xmi:id="_F_cTWwxSEeichvtWZNRlzg" base_Constraint="_Foyt8gxSEeichvtWZNRlzg"/>
424  </xmi:XMI>  </xmi:XMI>

Legend:
Removed from v.4739  
changed lines
  Added in v.4740

msdemlei@ari.uni-heidelberg.de
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26