/[volute]/trunk/projects/dm/STC/model/meas/stc_meas_2.0_uml2p4p1.xmi
ViewVC logotype

Diff of /trunk/projects/dm/STC/model/meas/stc_meas_2.0_uml2p4p1.xmi

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 4760 by mdittmar, Fri Feb 23 21:31:09 2018 UTC revision 4761 by mdittmar, Fri Feb 23 21:47:02 2018 UTC
# Line 1  Line 1 
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xmi:XMI xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:IVOA_UML_Profile="http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_6MqrUBjfEeinY6JPN_BGJA/0" xmlns:default="http:///schemas/default/_6NRIQBjfEeinY6JPN_BGJA/0" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:uml="http://www.omg.org/spec/UML/20100901" xmi:version="2.1" xsi:schemaLocation="http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML http://schema.omg.org/spec/UML/20100901 http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_6MqrUBjfEeinY6JPN_BGJA/0 IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_6OmlBxjfEeinY6JPN_BGJA http:///schemas/default/_6NRIQBjfEeinY6JPN_BGJA/0 default.profile.xmi#_6dWytxjfEeinY6JPN_BGJA">  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xmi:XMI xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:IVOA_UML_Profile="http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_2GDT4BjiEeinY6JPN_BGJA/0" xmlns:default="http:///schemas/default/_2G8rwBjiEeinY6JPN_BGJA/0" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:uml="http://www.omg.org/spec/UML/20100901" xmi:version="2.1" xsi:schemaLocation="http://www.eclipse.org/uml2/3.0.0/UML http://schema.omg.org/spec/UML/20100901 http:///schemas/IVOA_UML_Profile/_2GDT4BjiEeinY6JPN_BGJA/0 IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_2ISIhxjiEeinY6JPN_BGJA http:///schemas/default/_2G8rwBjiEeinY6JPN_BGJA/0 default.profile.xmi#_2SJPJxjiEeinY6JPN_BGJA">
2    <uml:Model xmi:id="_6MhhYBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas">    <uml:Model xmi:id="_2F5i4BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas">
3      <eAnnotations xmi:id="_6MhhYRjfEeinY6JPN_BGJA" source="Objing">      <eAnnotations xmi:id="_2F5i4RjiEeinY6JPN_BGJA" source="Objing">
4        <contents xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhYhjfEeinY6JPN_BGJA" name="exporterVersion">        <contents xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5i4hjiEeinY6JPN_BGJA" name="exporterVersion">
5          <defaultValue xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhYxjfEeinY6JPN_BGJA" value="3.0.0"/>          <defaultValue xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i4xjiEeinY6JPN_BGJA" value="3.0.0"/>
6        </contents>        </contents>
7      </eAnnotations>      </eAnnotations>
8      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhZBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiQRjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i5BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5jwRjiEeinY6JPN_BGJA">
9        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhZRjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:GenericCoordValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i5RjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:GenericCoordValue"/>
10      </ownedRule>      </ownedRule>
11      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhZhjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_6MhiQRjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i5hjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_2F5jwRjiEeinY6JPN_BGJA">
12        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhZxjfEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i5xjiEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>
13      </ownedRule>      </ownedRule>
14      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhaBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiRRjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i6BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5jxRjiEeinY6JPN_BGJA">
15        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhaRjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SpatialCoordValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i6RjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SpatialCoordValue"/>
16      </ownedRule>      </ownedRule>
17      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhahjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_6MhiRRjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i6hjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_2F5jxRjiEeinY6JPN_BGJA">
18        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhaxjfEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i6xjiEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>
19      </ownedRule>      </ownedRule>
20      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhbBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_6MhiRxjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i7BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_2F5jxxjiEeinY6JPN_BGJA">
21        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhbRjfEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error2D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i7RjiEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error2D"/>
22      </ownedRule>      </ownedRule>
23      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhbhjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiRxjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i7hjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5jxxjiEeinY6JPN_BGJA">
24        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhbxjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SpatialCoord2D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i7xjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SpatialCoord2D"/>
25      </ownedRule>      </ownedRule>
26      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhcBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiSRjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i8BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5jyRjiEeinY6JPN_BGJA">
27        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhcRjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SpatialCoord3D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i8RjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SpatialCoord3D"/>
28      </ownedRule>      </ownedRule>
29      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhchjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_6MhiSRjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i8hjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_2F5jyRjiEeinY6JPN_BGJA">
30        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhcxjfEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error3D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i8xjiEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error3D"/>
31      </ownedRule>      </ownedRule>
32      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhdBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiSxjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i9BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5jyxjiEeinY6JPN_BGJA">
33        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhdRjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.spectral.SpectralValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i9RjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.spectral.SpectralValue"/>
34      </ownedRule>      </ownedRule>
35      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhdhjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_6MhiSxjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i9hjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_2F5jyxjiEeinY6JPN_BGJA">
36        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhdxjfEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i9xjiEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>
37      </ownedRule>      </ownedRule>
38      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhheBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_6MhiTRjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i-BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_2F5jzRjiEeinY6JPN_BGJA">
39        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhheRjfEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i-RjiEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>
40      </ownedRule>      </ownedRule>
41      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhehjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiUhjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i-hjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5j0hjiEeinY6JPN_BGJA">
42        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhexjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.redshift.RedshiftValue"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i-xjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.redshift.RedshiftValue"/>
43      </ownedRule>      </ownedRule>
44      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhfBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_6MhiUhjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i_BjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.error" constrainedElement="_2F5j0hjiEeinY6JPN_BGJA">
45        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhfRjfEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i_RjiEeinY6JPN_BGJA" value="meas:Error1D"/>
46      </ownedRule>      </ownedRule>
47      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhfhjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiVBjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5i_hjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5j1BjiEeinY6JPN_BGJA">
48        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhfxjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SkyCoord"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5i_xjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.space.SkyCoord"/>
49      </ownedRule>      </ownedRule>
50      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhgBjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiVhjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5jABjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5j1hjiEeinY6JPN_BGJA">
51        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhgRjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.time.TimeOffset"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5jARjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.time.TimeOffset"/>
52      </ownedRule>      </ownedRule>
53      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_6MhhghjfEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_6MhiWBjfEeinY6JPN_BGJA">      <ownedRule xmi:type="uml:Constraint" xmi:id="_2F5jAhjiEeinY6JPN_BGJA" name="meas:CoordMeasure.coord" constrainedElement="_2F5j2BjiEeinY6JPN_BGJA">
54        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_6MhhgxjfEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.time.TimeStamp"/>        <specification xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="_2F5jAxjiEeinY6JPN_BGJA" value="coords:domain.time.TimeStamp"/>
55      </ownedRule>      </ownedRule>
56      <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_6MhhhBjfEeinY6JPN_BGJA" name="Astronomical Measurement Model V2.0 (2017)"/>      <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_2F5jBBjiEeinY6JPN_BGJA" name="Astronomical Measurement Model V2.0 (2017)"/>
57      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_6MhhhRjfEeinY6JPN_BGJA" name="ivoa">      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_2F5jBRjiEeinY6JPN_BGJA" name="ivoa">
58        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" name="real"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" name="real"/>
59        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhhxjfEeinY6JPN_BGJA" name="datetime"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jBxjiEeinY6JPN_BGJA" name="datetime"/>
60        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhiBjfEeinY6JPN_BGJA" name="anyURI">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jCBjiEeinY6JPN_BGJA" name="anyURI">
61          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhiRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhihjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jCRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jChjiEeinY6JPN_BGJA"/>
62        </packagedElement>        </packagedElement>
63        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhihjfEeinY6JPN_BGJA" name="string"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jChjiEeinY6JPN_BGJA" name="string"/>
64        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhixjfEeinY6JPN_BGJA" name="nonnegativeInteger"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jCxjiEeinY6JPN_BGJA" name="nonnegativeInteger"/>
65        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhjBjfEeinY6JPN_BGJA" name="boolean"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jDBjiEeinY6JPN_BGJA" name="boolean"/>
66        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhjRjfEeinY6JPN_BGJA" name="integer"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jDRjiEeinY6JPN_BGJA" name="integer"/>
67        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhjhjfEeinY6JPN_BGJA" name="rational">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jDhjiEeinY6JPN_BGJA" name="rational">
68          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhjxjfEeinY6JPN_BGJA" name="numerator" visibility="public" type="_6MhhjRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jDxjiEeinY6JPN_BGJA" name="numerator" visibility="public" type="_2F5jDRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
69          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhkBjfEeinY6JPN_BGJA" name="denominator" visibility="public" type="_6MhhixjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jEBjiEeinY6JPN_BGJA" name="denominator" visibility="public" type="_2F5jCxjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
70        </packagedElement>        </packagedElement>
71        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhkRjfEeinY6JPN_BGJA" name="complex">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jERjiEeinY6JPN_BGJA" name="complex">
72          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhkhjfEeinY6JPN_BGJA" name="re" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jEhjiEeinY6JPN_BGJA" name="re" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
73          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhkxjfEeinY6JPN_BGJA" name="im" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jExjiEeinY6JPN_BGJA" name="im" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
74        </packagedElement>        </packagedElement>
75        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_6MhhlBjfEeinY6JPN_BGJA" name="IVOA Base Types V1.0 (2016)"/>        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_2F5jFBjiEeinY6JPN_BGJA" name="IVOA Base Types V1.0 (2016)"/>
76        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhlRjfEeinY6JPN_BGJA" name="Unit">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jFRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Unit">
77          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhlhjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhihjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jFhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jChjiEeinY6JPN_BGJA"/>
78        </packagedElement>        </packagedElement>
79        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhhlxjfEeinY6JPN_BGJA" name="Quantity" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jFxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Quantity" isAbstract="true">
80          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhmBjfEeinY6JPN_BGJA" name="unit" visibility="public" type="_6MhhlRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jGBjiEeinY6JPN_BGJA" name="unit" visibility="public" type="_2F5jFRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
81            <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhhmRjfEeinY6JPN_BGJA"/>            <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jGRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
82          </ownedAttribute>          </ownedAttribute>
83        </packagedElement>        </packagedElement>
84        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhhmhjfEeinY6JPN_BGJA" name="IntegerQuantity">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jGhjiEeinY6JPN_BGJA" name="IntegerQuantity">
85          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhmxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhlxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jGxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jFxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
86          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhnBjfEeinY6JPN_BGJA" name="value" visibility="public" type="_6MhhjRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jHBjiEeinY6JPN_BGJA" name="value" visibility="public" type="_2F5jDRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
87        </packagedElement>        </packagedElement>
88        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" name="RealQuantity">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" name="RealQuantity">
89          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhnhjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhlxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jHhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jFxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
90          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhnxjfEeinY6JPN_BGJA" name="value" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jHxjiEeinY6JPN_BGJA" name="value" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
91        </packagedElement>        </packagedElement>
92        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhhoBjfEeinY6JPN_BGJA" name="DateTimeQuantity">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jIBjiEeinY6JPN_BGJA" name="DateTimeQuantity">
93          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhoRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhlxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jIRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jFxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
94          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhohjfEeinY6JPN_BGJA" name="value" visibility="public" type="_6MhhhxjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>          <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jIhjiEeinY6JPN_BGJA" name="value" visibility="public" type="_2F5jBxjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
95        </packagedElement>        </packagedElement>
96      </packagedElement>      </packagedElement>
97      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_6MhhoxjfEeinY6JPN_BGJA" name="coords">      <packagedElement xmi:type="uml:Package" xmi:id="_2F5jIxjiEeinY6JPN_BGJA" name="coords">
98        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhpBjfEeinY6JPN_BGJA" name="PixelIndex">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jJBjiEeinY6JPN_BGJA" name="PixelIndex">
99          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhpRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhuhjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jJRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jOhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
100        </packagedElement>        </packagedElement>
101        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhphjfEeinY6JPN_BGJA" name="SpatialCoordValue">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jJhjiEeinY6JPN_BGJA" name="SpatialCoordValue">
102          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhpxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhuBjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jJxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jOBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
103        </packagedElement>        </packagedElement>
104        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhqBjfEeinY6JPN_BGJA" name="SpectralValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jKBjiEeinY6JPN_BGJA" name="SpectralValue" isAbstract="true">
105          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhqRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhuBjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jKRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jOBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
106        </packagedElement>        </packagedElement>
107        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhqhjfEeinY6JPN_BGJA" name="TimeStamp" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jKhjiEeinY6JPN_BGJA" name="TimeStamp" isAbstract="true">
108          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhqxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhtRjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jKxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jNRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
109        </packagedElement>        </packagedElement>
110        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhrBjfEeinY6JPN_BGJA" name="PolCoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jLBjiEeinY6JPN_BGJA" name="PolCoordValue" isAbstract="true">
111          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhrRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhsxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jLRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jMxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
112        </packagedElement>        </packagedElement>
113        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhrhjfEeinY6JPN_BGJA" name="GenericCoordValue">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jLhjiEeinY6JPN_BGJA" name="GenericCoordValue">
114          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhrxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhuBjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jLxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jOBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
115        </packagedElement>        </packagedElement>
116        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhsBjfEeinY6JPN_BGJA" name="RedshiftValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jMBjiEeinY6JPN_BGJA" name="RedshiftValue" isAbstract="true">
117          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhsRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhuBjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jMRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jOBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
118        </packagedElement>        </packagedElement>
119        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_6MhhshjfEeinY6JPN_BGJA" name="Astronomical Coordinates and Systems model V2.0 (2016)"/>        <packagedElement xmi:type="uml:InformationItem" xmi:id="_2F5jMhjiEeinY6JPN_BGJA" name="Astronomical Coordinates and Systems model V2.0 (2016)"/>
120        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhsxjfEeinY6JPN_BGJA" name="CoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jMxjiEeinY6JPN_BGJA" name="CoordValue" isAbstract="true">
121          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhtBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhtRjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jNBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jNRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
122        </packagedElement>        </packagedElement>
123        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhtRjfEeinY6JPN_BGJA" name="Coordinate" isAbstract="true"/>        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jNRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Coordinate" isAbstract="true"/>
124        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhthjfEeinY6JPN_BGJA" name="CompositeCoordinate" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jNhjiEeinY6JPN_BGJA" name="CompositeCoordinate" isAbstract="true">
125          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhtxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhtRjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jNxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jNRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
126        </packagedElement>        </packagedElement>
127        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhuBjfEeinY6JPN_BGJA" name="PhysicalCoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jOBjiEeinY6JPN_BGJA" name="PhysicalCoordValue" isAbstract="true">
128          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhuRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhsxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jORjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jMxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
129        </packagedElement>        </packagedElement>
130        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhuhjfEeinY6JPN_BGJA" name="BinnedCoordValue" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jOhjiEeinY6JPN_BGJA" name="BinnedCoordValue" isAbstract="true">
131          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhuxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhsxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jOxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jMxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
132        </packagedElement>        </packagedElement>
133        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhvBjfEeinY6JPN_BGJA" name="SpatialCoord" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jPBjiEeinY6JPN_BGJA" name="SpatialCoord" isAbstract="true">
134          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhvRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhthjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jPRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jNhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
135        </packagedElement>        </packagedElement>
136        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhhvhjfEeinY6JPN_BGJA" name="SkyCoord" isAbstract="true">        <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jPhjiEeinY6JPN_BGJA" name="SkyCoord" isAbstract="true">
137          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhvxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhtRjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jPxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jNRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
138        </packagedElement>        </packagedElement>
139        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_6MhhwBjfEeinY6JPN_BGJA" name="TimeOffset">        <packagedElement xmi:type="uml:PrimitiveType" xmi:id="_2F5jQBjiEeinY6JPN_BGJA" name="TimeOffset">
140          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhwRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhuBjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jQRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jOBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
141        </packagedElement>        </packagedElement>
142        <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhhwhjfEeinY6JPN_BGJA" name="CoordFrame" isAbstract="true"/>        <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jQhjiEeinY6JPN_BGJA" name="CoordFrame" isAbstract="true"/>
143      </packagedElement>      </packagedElement>
144      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhhwxjfEeinY6JPN_BGJA" name="CoordMeasure" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jQxjiEeinY6JPN_BGJA" name="CoordMeasure" isAbstract="true">
145        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhxBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiWhjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jRBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5j2hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
146        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhxRjfEeinY6JPN_BGJA" name="error" visibility="public" type="_6MhhyhjfEeinY6JPN_BGJA" aggregation="composite" association="_6MhhyBjfEeinY6JPN_BGJA">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jRRjiEeinY6JPN_BGJA" name="error" visibility="public" type="_2F5jShjiEeinY6JPN_BGJA" aggregation="composite" association="_2F5jSBjiEeinY6JPN_BGJA">
147          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhhxhjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jRhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
148        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
149        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhxxjfEeinY6JPN_BGJA" name="coord" visibility="public" type="_6MhhtRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jRxjiEeinY6JPN_BGJA" name="coord" visibility="public" type="_2F5jNRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
150      </packagedElement>      </packagedElement>
151      <packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="_6MhhyBjfEeinY6JPN_BGJA" memberEnd="_6MhhxRjfEeinY6JPN_BGJA _6MhhyRjfEeinY6JPN_BGJA">      <packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="_2F5jSBjiEeinY6JPN_BGJA" memberEnd="_2F5jRRjiEeinY6JPN_BGJA _2F5jSRjiEeinY6JPN_BGJA">
152        <ownedEnd xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhyRjfEeinY6JPN_BGJA" visibility="public" type="_6MhhwxjfEeinY6JPN_BGJA" association="_6MhhyBjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <ownedEnd xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jSRjiEeinY6JPN_BGJA" visibility="public" type="_2F5jQxjiEeinY6JPN_BGJA" association="_2F5jSBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
153      </packagedElement>      </packagedElement>
154      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhhyhjfEeinY6JPN_BGJA" name="Error" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jShjiEeinY6JPN_BGJA" name="Error" isAbstract="true"/>
155      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhhyxjfEeinY6JPN_BGJA" name="Error1D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jSxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Error1D" isAbstract="true">
156        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhhzBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhyhjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jTBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jShjiEeinY6JPN_BGJA"/>
157        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhzRjfEeinY6JPN_BGJA" name="statError" visibility="public" type="_6Mhh5BjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jTRjiEeinY6JPN_BGJA" name="statError" visibility="public" type="_2F5jZBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
158          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhhzhjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jThjiEeinY6JPN_BGJA"/>
159        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
160        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhhzxjfEeinY6JPN_BGJA" name="sysError" visibility="public" type="_6Mhh5BjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jTxjiEeinY6JPN_BGJA" name="sysError" visibility="public" type="_2F5jZBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
161          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh0BjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jUBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
162        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
163        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh0RjfEeinY6JPN_BGJA" name="ranError" visibility="public" type="_6Mhh5BjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jURjiEeinY6JPN_BGJA" name="ranError" visibility="public" type="_2F5jZBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
164          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh0hjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jUhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
165        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
166      </packagedElement>      </packagedElement>
167      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6Mhh0xjfEeinY6JPN_BGJA" name="Error2D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jUxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Error2D" isAbstract="true">
168        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh1BjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhyhjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jVBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jShjiEeinY6JPN_BGJA"/>
169        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh1RjfEeinY6JPN_BGJA" name="statError" visibility="public" type="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jVRjiEeinY6JPN_BGJA" name="statError" visibility="public" type="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
170          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh1hjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jVhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
171        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
172        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh1xjfEeinY6JPN_BGJA" name="sysError" visibility="public" type="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jVxjiEeinY6JPN_BGJA" name="sysError" visibility="public" type="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
173          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh2BjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jWBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
174        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
175        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh2RjfEeinY6JPN_BGJA" name="ranError" visibility="public" type="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jWRjiEeinY6JPN_BGJA" name="ranError" visibility="public" type="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
176          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh2hjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jWhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
177        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
178      </packagedElement>      </packagedElement>
179      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6Mhh2xjfEeinY6JPN_BGJA" name="Error3D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jWxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Error3D" isAbstract="true">
180        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh3BjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhyhjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jXBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jShjiEeinY6JPN_BGJA"/>
181        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh3RjfEeinY6JPN_BGJA" name="statError" visibility="public" type="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jXRjiEeinY6JPN_BGJA" name="statError" visibility="public" type="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
182          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh3hjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jXhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
183        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
184        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh3xjfEeinY6JPN_BGJA" name="sysError" visibility="public" type="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jXxjiEeinY6JPN_BGJA" name="sysError" visibility="public" type="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
185          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh4BjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jYBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
186        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
187        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh4RjfEeinY6JPN_BGJA" name="ranError" visibility="public" type="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jYRjiEeinY6JPN_BGJA" name="ranError" visibility="public" type="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
188          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh4hjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jYhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
189        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
190      </packagedElement>      </packagedElement>
191      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh4xjfEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jYxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty" isAbstract="true"/>
192      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh5BjfEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty1D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jZBjiEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty1D" isAbstract="true">
193        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh5RjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh4xjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jZRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jYxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
194      </packagedElement>      </packagedElement>
195      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty2D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty2D" isAbstract="true">
196        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh5xjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh4xjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jZxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jYxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
197      </packagedElement>      </packagedElement>
198      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty3D" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA" name="Uncertainty3D" isAbstract="true">
199        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh6RjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh4xjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jaRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jYxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
200      </packagedElement>      </packagedElement>
201      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh6hjfEeinY6JPN_BGJA" name="Symmetrical1D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jahjiEeinY6JPN_BGJA" name="Symmetrical1D">
202        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh6xjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jaxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
203        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh7BjfEeinY6JPN_BGJA" name="radius" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jbBjiEeinY6JPN_BGJA" name="radius" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
204      </packagedElement>      </packagedElement>
205      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh7RjfEeinY6JPN_BGJA" name="Asymmetrical1D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jbRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Asymmetrical1D">
206        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh7hjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jbhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
207        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh7xjfEeinY6JPN_BGJA" name="plus" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jbxjiEeinY6JPN_BGJA" name="plus" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
208        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh8BjfEeinY6JPN_BGJA" name="minus" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jcBjiEeinY6JPN_BGJA" name="minus" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
209      </packagedElement>      </packagedElement>
210      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh8RjfEeinY6JPN_BGJA" name="Bounds1D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jcRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Bounds1D">
211        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh8hjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jchjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
212        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh8xjfEeinY6JPN_BGJA" name="loLimit" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jcxjiEeinY6JPN_BGJA" name="loLimit" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
213        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh9BjfEeinY6JPN_BGJA" name="hiLimit" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jdBjiEeinY6JPN_BGJA" name="hiLimit" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
214      </packagedElement>      </packagedElement>
215      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh9RjfEeinY6JPN_BGJA" name="Symmetrical2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jdRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Symmetrical2D">
216        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh9hjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jdhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
217        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh9xjfEeinY6JPN_BGJA" name="radius" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jdxjiEeinY6JPN_BGJA" name="radius" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
218      </packagedElement>      </packagedElement>
219      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6Mhh-BjfEeinY6JPN_BGJA" name="Asymmetrical2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jeBjiEeinY6JPN_BGJA" name="Asymmetrical2D">
220        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6Mhh-RjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jeRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
221        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh-hjfEeinY6JPN_BGJA" name="plus" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jehjiEeinY6JPN_BGJA" name="plus" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
222          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6Mhh-xjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jexjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
223          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh_BjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jfBjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
224        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
225        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6Mhh_RjfEeinY6JPN_BGJA" name="minus" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jfRjiEeinY6JPN_BGJA" name="minus" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
226          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6Mhh_hjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jfhjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
227          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6Mhh_xjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jfxjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
228        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
229      </packagedElement>      </packagedElement>
230      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiABjfEeinY6JPN_BGJA" name="Bounds2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jgBjiEeinY6JPN_BGJA" name="Bounds2D">
231        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiARjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jgRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
232        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiAhjfEeinY6JPN_BGJA" name="loLimit" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jghjiEeinY6JPN_BGJA" name="loLimit" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
233          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiAxjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jgxjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
234          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiBBjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jhBjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
235        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
236        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiBRjfEeinY6JPN_BGJA" name="hiLimit" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jhRjiEeinY6JPN_BGJA" name="hiLimit" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
237          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiBhjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jhhjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
238          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiBxjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jhxjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
239        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
240      </packagedElement>      </packagedElement>
241      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiCBjfEeinY6JPN_BGJA" name="Symmetrical3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jiBjiEeinY6JPN_BGJA" name="Symmetrical3D">
242        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiCRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jiRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
243        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiChjfEeinY6JPN_BGJA" name="radius" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jihjiEeinY6JPN_BGJA" name="radius" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
244      </packagedElement>      </packagedElement>
245      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiCxjfEeinY6JPN_BGJA" name="Asymmetrical3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jixjiEeinY6JPN_BGJA" name="Asymmetrical3D">
246        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiDBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jjBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
247        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiDRjfEeinY6JPN_BGJA" name="plus" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jjRjiEeinY6JPN_BGJA" name="plus" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
248          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiDhjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jjhjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
249          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiDxjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jjxjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
250        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
251        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiEBjfEeinY6JPN_BGJA" name="minus" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jkBjiEeinY6JPN_BGJA" name="minus" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
252          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiERjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jkRjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
253          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiEhjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jkhjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
254        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
255      </packagedElement>      </packagedElement>
256      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiExjfEeinY6JPN_BGJA" name="Bounds3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jkxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Bounds3D">
257        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiFBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jlBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
258        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiFRjfEeinY6JPN_BGJA" name="loLimit" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jlRjiEeinY6JPN_BGJA" name="loLimit" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
259          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiFhjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jlhjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
260          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiFxjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jlxjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
261        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
262        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiGBjfEeinY6JPN_BGJA" name="hiLimit" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jmBjiEeinY6JPN_BGJA" name="hiLimit" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
263          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiGRjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jmRjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
264          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiGhjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jmhjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
265        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
266      </packagedElement>      </packagedElement>
267      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiGxjfEeinY6JPN_BGJA" name="Ellipse">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jmxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Ellipse">
268        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiHBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jnBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
269        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiHRjfEeinY6JPN_BGJA" name="semiAxis" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jnRjiEeinY6JPN_BGJA" name="semiAxis" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
270          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiHhjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jnhjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
271          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiHxjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jnxjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
272        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
273        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiIBjfEeinY6JPN_BGJA" name="posAngle" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5joBjiEeinY6JPN_BGJA" name="posAngle" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
274      </packagedElement>      </packagedElement>
275      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiIRjfEeinY6JPN_BGJA" name="Ellipsoid">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5joRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Ellipsoid">
276        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiIhjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5johjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
277        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiIxjfEeinY6JPN_BGJA" name="semiAxis" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5joxjiEeinY6JPN_BGJA" name="semiAxis" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
278          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiJBjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jpBjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
279          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiJRjfEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jpRjiEeinY6JPN_BGJA" value="3"/>
280        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
281        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiJhjfEeinY6JPN_BGJA" name="posAngle" visibility="public" type="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jphjiEeinY6JPN_BGJA" name="posAngle" visibility="public" type="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false">
282          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_6MhiJxjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="_2F5jpxjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
283          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_6MhiKBjfEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>          <lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="_2F5jqBjiEeinY6JPN_BGJA" value="2"/>
284        </ownedAttribute>        </ownedAttribute>
285      </packagedElement>      </packagedElement>
286      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiKRjfEeinY6JPN_BGJA" name="Matrix" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jqRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Matrix" isAbstract="true"/>
287      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiKhjfEeinY6JPN_BGJA" name="Matrix2x2">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jqhjiEeinY6JPN_BGJA" name="Matrix2x2">
288        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiKxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiKRjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jqxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jqRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
289        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiLBjfEeinY6JPN_BGJA" name="m11" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jrBjiEeinY6JPN_BGJA" name="m11" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
290        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiLRjfEeinY6JPN_BGJA" name="m12" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jrRjiEeinY6JPN_BGJA" name="m12" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
291        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiLhjfEeinY6JPN_BGJA" name="m21" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jrhjiEeinY6JPN_BGJA" name="m21" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
292        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiLxjfEeinY6JPN_BGJA" name="m22" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jrxjiEeinY6JPN_BGJA" name="m22" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
293      </packagedElement>      </packagedElement>
294      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiMBjfEeinY6JPN_BGJA" name="Matrix3x3">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jsBjiEeinY6JPN_BGJA" name="Matrix3x3">
295        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiMRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiKRjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jsRjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jqRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
296        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiMhjfEeinY6JPN_BGJA" name="m11" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jshjiEeinY6JPN_BGJA" name="m11" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
297        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiMxjfEeinY6JPN_BGJA" name="m12" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jsxjiEeinY6JPN_BGJA" name="m12" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
298        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiNBjfEeinY6JPN_BGJA" name="m13" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jtBjiEeinY6JPN_BGJA" name="m13" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
299        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiNRjfEeinY6JPN_BGJA" name="m21" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jtRjiEeinY6JPN_BGJA" name="m21" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
300        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiNhjfEeinY6JPN_BGJA" name="m22" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jthjiEeinY6JPN_BGJA" name="m22" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
301        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiNxjfEeinY6JPN_BGJA" name="m23" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jtxjiEeinY6JPN_BGJA" name="m23" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
302        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiOBjfEeinY6JPN_BGJA" name="m31" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5juBjiEeinY6JPN_BGJA" name="m31" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
303        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiORjfEeinY6JPN_BGJA" name="m32" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5juRjiEeinY6JPN_BGJA" name="m32" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
304        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiOhjfEeinY6JPN_BGJA" name="m33" visibility="public" type="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5juhjiEeinY6JPN_BGJA" name="m33" visibility="public" type="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
305      </packagedElement>      </packagedElement>
306      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiOxjfEeinY6JPN_BGJA" name="CovarianceMatrix2D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5juxjiEeinY6JPN_BGJA" name="CovarianceMatrix2D">
307        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiPBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh5hjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jvBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jZhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
308        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiPRjfEeinY6JPN_BGJA" name="matrix" visibility="public" type="_6MhiKhjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jvRjiEeinY6JPN_BGJA" name="matrix" visibility="public" type="_2F5jqhjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
309      </packagedElement>      </packagedElement>
310      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_6MhiPhjfEeinY6JPN_BGJA" name="CovarianceMatrix3D">      <packagedElement xmi:type="uml:DataType" xmi:id="_2F5jvhjiEeinY6JPN_BGJA" name="CovarianceMatrix3D">
311        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiPxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6Mhh6BjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jvxjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jaBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
312        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiQBjfEeinY6JPN_BGJA" name="matrix" visibility="public" type="_6MhiMBjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5jwBjiEeinY6JPN_BGJA" name="matrix" visibility="public" type="_2F5jsBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
313      </packagedElement>      </packagedElement>
314      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiQRjfEeinY6JPN_BGJA" name="GenericCoordMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jwRjiEeinY6JPN_BGJA" name="GenericCoordMeasure">
315        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiQhjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhwxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jwhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jQxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
316      </packagedElement>      </packagedElement>
317      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiQxjfEeinY6JPN_BGJA" name="Position" isAbstract="true">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jwxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Position" isAbstract="true">
318        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiRBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhwxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jxBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jQxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
319      </packagedElement>      </packagedElement>
320      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiRRjfEeinY6JPN_BGJA" name="Position1D">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jxRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Position1D">
321        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiRhjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiQxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jxhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jwxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
322      </packagedElement>      </packagedElement>
323      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiRxjfEeinY6JPN_BGJA" name="Position2D">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jxxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Position2D">
324        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiSBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiQxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jyBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jwxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
325      </packagedElement>      </packagedElement>
326      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiSRjfEeinY6JPN_BGJA" name="Position3D">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jyRjiEeinY6JPN_BGJA" name="Position3D">
327        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiShjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiQxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jyhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jwxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
328      </packagedElement>      </packagedElement>
329      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiSxjfEeinY6JPN_BGJA" name="SpectralCoordMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jyxjiEeinY6JPN_BGJA" name="SpectralCoordMeasure">
330        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiTBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhwxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jzBjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jQxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
331      </packagedElement>      </packagedElement>
332      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiTRjfEeinY6JPN_BGJA" name="TimeMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jzRjiEeinY6JPN_BGJA" name="TimeMeasure">
333        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiThjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhwxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5jzhjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jQxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
334      </packagedElement>      </packagedElement>
335      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiTxjfEeinY6JPN_BGJA" name="Polarization">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5jzxjiEeinY6JPN_BGJA" name="Polarization">
336        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiUBjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiWhjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5j0BjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5j2hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
337        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_6MhiURjfEeinY6JPN_BGJA" name="coord" visibility="public" type="_6MhhrBjfEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>        <ownedAttribute xmi:type="uml:Property" xmi:id="_2F5j0RjiEeinY6JPN_BGJA" name="coord" visibility="public" type="_2F5jLBjiEeinY6JPN_BGJA" isUnique="false"/>
338      </packagedElement>      </packagedElement>
339      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiUhjfEeinY6JPN_BGJA" name="RedshiftCoordMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5j0hjiEeinY6JPN_BGJA" name="RedshiftCoordMeasure">
340        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiUxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhhwxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5j0xjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jQxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
341      </packagedElement>      </packagedElement>
342      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiVBjfEeinY6JPN_BGJA" name="SkyPosition">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5j1BjiEeinY6JPN_BGJA" name="SkyPosition">
343        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiVRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiQxjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5j1RjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jwxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
344      </packagedElement>      </packagedElement>
345      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiVhjfEeinY6JPN_BGJA" name="GenTimeMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5j1hjiEeinY6JPN_BGJA" name="GenTimeMeasure">
346        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiVxjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiTRjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5j1xjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jzRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
347      </packagedElement>      </packagedElement>
348      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiWBjfEeinY6JPN_BGJA" name="StdTimeMeasure">      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5j2BjiEeinY6JPN_BGJA" name="StdTimeMeasure">
349        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_6MhiWRjfEeinY6JPN_BGJA" general="_6MhiTRjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <generalization xmi:type="uml:Generalization" xmi:id="_2F5j2RjiEeinY6JPN_BGJA" general="_2F5jzRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
350      </packagedElement>      </packagedElement>
351      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_6MhiWhjfEeinY6JPN_BGJA" name="Measure" isAbstract="true"/>      <packagedElement xmi:type="uml:Class" xmi:id="_2F5j2hjiEeinY6JPN_BGJA" name="Measure" isAbstract="true"/>
352      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_6MhhYBjfEeinY6JPN_BGJA" xmi:id="_6rt-0BjfEeinY6JPN_BGJA">      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_2F5i4BjiEeinY6JPN_BGJA" xmi:id="_2eg3MBjiEeinY6JPN_BGJA">
353        <eAnnotations xmi:id="_6rt-0RjfEeinY6JPN_BGJA" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">        <eAnnotations xmi:id="_2eg3MRjiEeinY6JPN_BGJA" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">
354          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_6OmlBxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_2ISIhxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
355        </eAnnotations>        </eAnnotations>
356        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_6rt-0BjfEeinY6JPN_BGJA" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_6OmlABjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_2eg3MBjiEeinY6JPN_BGJA" href="IVOA_UML_Profile.profile.xmi#_2ISIgBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
357      </profileApplication>      </profileApplication>
358      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_6MhhYBjfEeinY6JPN_BGJA" xmi:id="_6r3v0BjfEeinY6JPN_BGJA">      <profileApplication xmi:type="uml:ProfileApplication" xmi:applyingPackage="_2F5i4BjiEeinY6JPN_BGJA" xmi:id="_2ezyIBjiEeinY6JPN_BGJA">
359        <eAnnotations xmi:id="_6r3v0RjfEeinY6JPN_BGJA" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">        <eAnnotations xmi:id="_2ezyIRjiEeinY6JPN_BGJA" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">
360          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="default.profile.xmi#_6dWytxjfEeinY6JPN_BGJA"/>          <references xmi:type="ecore:EPackage" href="default.profile.xmi#_2SJPJxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
361        </eAnnotations>        </eAnnotations>
362        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_6r3v0BjfEeinY6JPN_BGJA" href="default.profile.xmi#_6dWysBjfEeinY6JPN_BGJA"/>        <appliedProfile xmi:type="uml:Profile" xmi:applyingPackage="_2ezyIBjiEeinY6JPN_BGJA" href="default.profile.xmi#_2SJPIBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
363      </profileApplication>      </profileApplication>
364    </uml:Model>    </uml:Model>
365    <IVOA_UML_Profile:model xmi:id="_6sKqwBjfEeinY6JPN_BGJA" base_Package="_6MhhYBjfEeinY6JPN_BGJA" title="Astronomical Measurements Model" version="2.0" authors="Arnold Rots, Mark Cresitello-Dittmar" previousVersion="0.x"/>    <IVOA_UML_Profile:model xmi:id="_2e9jIBjiEeinY6JPN_BGJA" base_Package="_2F5i4BjiEeinY6JPN_BGJA" title="Astronomical Measurements Model" version="2.0" authors="Arnold Rots, Mark Cresitello-Dittmar" previousVersion="0.x"/>
366    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_6sKqwRjfEeinY6JPN_BGJA" base_Package="_6MhhhRjfEeinY6JPN_BGJA" name="ivoa" version="1.0" url="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA-v1.0.vo-dml.xml" documentationURL="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA.html"/>    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_2e9jIRjiEeinY6JPN_BGJA" base_Package="_2F5jBRjiEeinY6JPN_BGJA" name="ivoa" version="1.0" url="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA-v1.0.vo-dml.xml" documentationURL="http://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/vo-dml/models/ivoa/vo-dml/IVOA.html"/>
367    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sKqwhjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2e9jIhjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
368    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sKqwxjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhhhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="real"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2e9jIxjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jBhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="real"/>
369    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sKqxBjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhhxjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhhxjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtEBjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jBxjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jBxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
370    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sKqxRjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhhxjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="datetime"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fGtERjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jBxjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="datetime"/>
371    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sKqxhjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhiBjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhiBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtEhjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jCBjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jCBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
372    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sKqxxjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhiBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="anyURI"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fGtExjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jCBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="anyURI"/>
373    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sKqyBjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhihjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhihjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtFBjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jChjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jChjiEeinY6JPN_BGJA"/>
374    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sUbwBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhihjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="string"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fGtFRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jChjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="string"/>
375    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sUbwRjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhixjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhixjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtFhjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jCxjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jCxjiEeinY6JPN_BGJA"/>
376    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sUbwhjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhixjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="nonnegativeInteger"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fGtFxjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jCxjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="nonnegativeInteger"/>
377    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sUbwxjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhjBjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhjBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtGBjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jDBjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jDBjiEeinY6JPN_BGJA"/>
378    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sUbxBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhjBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="boolean"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fGtGRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jDBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="boolean"/>
379    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sUbxRjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhjRjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhjRjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtGhjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jDRjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jDRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
380    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sUbxhjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhjRjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="integer"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fGtGxjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jDRjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="integer"/>
381    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sUbxxjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhjhjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhjhjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtHBjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jDhjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jDhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
382    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sUbyBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhjhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="rational"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fGtHRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jDhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="rational"/>
383    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sUbyRjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhkRjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhkRjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fGtHhjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jERjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jERjiEeinY6JPN_BGJA"/>
384    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sUbyhjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhkRjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="complex"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeEBjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jERjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="complex"/>
385    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_6sUbyxjfEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_6MhhlRjfEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_6MhhlRjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <IVOA_UML_Profile:primitive xmi:id="_2fQeERjiEeinY6JPN_BGJA" base_DataType="_2F5jFRjiEeinY6JPN_BGJA" base_PrimitiveType="_2F5jFRjiEeinY6JPN_BGJA"/>
386    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sUbzBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhlRjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="quantity.Unit"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeEhjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jFRjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="quantity.Unit"/>
387    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdlsBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhlxjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="Quantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeExjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jFxjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="Quantity"/>
388    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdlsRjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhmhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="IntegerQuantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeFBjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jGhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="IntegerQuantity"/>
389    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdlshjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhnRjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="RealQuantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeFRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jHRjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="RealQuantity"/>
390    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdlsxjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhoBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="RealQuantity"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeFhjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jIBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="RealQuantity"/>
391    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_6sdltBjfEeinY6JPN_BGJA" base_Package="_6MhhoxjfEeinY6JPN_BGJA" name="coords" version="2.0" url="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords_alt-v2.0.vo-dml.xml" documentationURL="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords_alt-v2.0.html"/>    <IVOA_UML_Profile:modelimport xmi:id="_2fQeFxjiEeinY6JPN_BGJA" base_Package="_2F5jIxjiEeinY6JPN_BGJA" name="coords" version="2.0" url="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords-v2.0.vo-dml.xml" documentationURL="https://volute.g-vo.org/svn/trunk/projects/dm/STC/vo-dml/STC_coords-v2.0.html"/>
392    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdltRjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhpBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.pixel.PixelIndex"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeGBjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jJBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.pixel.PixelIndex"/>
393    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdlthjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhphjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeGRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jJhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoordValue"/>
394    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdltxjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhqBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spectral.SpectralValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeGhjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jKBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spectral.SpectralValue"/>
395    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdluBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhqhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.temporal.TimeCoord"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeGxjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jKhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.temporal.TimeCoord"/>
396    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdluRjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhrBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.polarization.PolCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeHBjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jLBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.polarization.PolCoordValue"/>
397    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdluhjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhrhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="GenericCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2fQeHRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jLhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="GenericCoordValue"/>
398    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdluxjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhsBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.redshift.RedshiftValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPEBjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jMBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.redshift.RedshiftValue"/>
399    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6sdlvBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhsxjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="CoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPERjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jMxjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="CoordValue"/>
400    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWsBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhtRjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="Coordinate"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPEhjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jNRjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="Coordinate"/>
401    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWsRjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhthjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="CompositeCoordinate"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPExjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jNhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="CompositeCoordinate"/>
402    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWshjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhuBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="PhysicalCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPFBjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jOBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="PhysicalCoordValue"/>
403    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWsxjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhuhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="BinnedCoordValue"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPFRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jOhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="BinnedCoordValue"/>
404    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWtBjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhvBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoord"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPFhjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jPBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spatial.SpatialCoord"/>
405    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWtRjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhvhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spatial.SkyCoord"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPFxjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jPhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.spatial.SkyCoord"/>
406    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWthjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhwBjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.temporal.TimeOffset"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPGBjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jQBjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="domain.temporal.TimeOffset"/>
407    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_6snWtxjfEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_6MhhwhjfEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="CoordFrame"/>    <IVOA_UML_Profile:modelelement xmi:id="_2faPGRjiEeinY6JPN_BGJA" base_NamedElement="_2F5jQhjiEeinY6JPN_BGJA" vodmlid="CoordFrame"/>
408    <default:subset xmi:id="_6snWuBjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhZBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPGhjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i5BjiEeinY6JPN_BGJA"/>
409    <default:subset xmi:id="_6snWuRjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhZhjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPGxjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i5hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
410    <default:subset xmi:id="_6snWuhjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhaBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPHBjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i6BjiEeinY6JPN_BGJA"/>
411    <default:subset xmi:id="_6snWuxjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhahjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPHRjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i6hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
412    <default:subset xmi:id="_6snWvBjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhbBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPHhjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i7BjiEeinY6JPN_BGJA"/>
413    <default:subset xmi:id="_6snWvRjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhbhjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPHxjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i7hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
414    <default:subset xmi:id="_6snWvhjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhcBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPIBjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i8BjiEeinY6JPN_BGJA"/>
415    <default:subset xmi:id="_6sxHsBjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhchjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPIRjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i8hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
416    <default:subset xmi:id="_6sxHsRjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhdBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPIhjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i9BjiEeinY6JPN_BGJA"/>
417    <default:subset xmi:id="_6sxHshjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhdhjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2faPIxjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i9hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
418    <default:subset xmi:id="_6sxHsxjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhheBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2fjZABjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i-BjiEeinY6JPN_BGJA"/>
419    <default:subset xmi:id="_6sxHtBjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhehjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2fjZARjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i-hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
420    <default:subset xmi:id="_6sxHtRjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhfBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2fjZAhjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i_BjiEeinY6JPN_BGJA"/>
421    <default:subset xmi:id="_6sxHthjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhfhjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2fjZAxjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5i_hjiEeinY6JPN_BGJA"/>
422    <default:subset xmi:id="_6sxHtxjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhgBjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2fjZBBjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5jABjiEeinY6JPN_BGJA"/>
423    <default:subset xmi:id="_6sxHuBjfEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_6MhhghjfEeinY6JPN_BGJA"/>    <default:subset xmi:id="_2fjZBRjiEeinY6JPN_BGJA" base_Constraint="_2F5jAhjiEeinY6JPN_BGJA"/>
424  </xmi:XMI>  </xmi:XMI>

Legend:
Removed from v.4760  
changed lines
  Added in v.4761

msdemlei@ari.uni-heidelberg.de
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26